Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
Enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Brenner

En viktig del av varmesystemet. Brenneren forbrenner brennstoffet ved hjelp av luft og genererer varme. Brennstoffet som brukes er hovedsakelig lettolje eller gass. Gjennom moderne teknisk videreutvikling av brennerstyringen har det vært mulig å redusere utslippsverdiene fra forbrenningen til et minimum og samtidig øke effektiviteten.

Up