Please select a page template in page properties.

Klassikerne våre. Weishaupt monarch® brennerne.

Weishaupt brenneren WM monarch® (55 opptil 12.000 kW)

De klassiske monarch®-brennerne fra Weishaupt har lagt grunnlaget for det spesielle ved Weishaupt: Pålitelighet. I tillegg til å være robust og ha lang levetid, er denne brennerserien utstyrt med den nyeste digitale teknologien. monarch®-brennerne er tilgjengelige som gass-, olje- og kombinasjonsbrennere.

Produktfordeler
Fremragende pris-/ytelsesforhold

Den gjennomtenkte brennerkonstruksjonen gjør det mulig å bruke forskjellige fyringsautomater. Det er således mulig å oppfylle kundens ønsker om utstyr og pris.

Mange bruksområder

Alle brennere har fordelen at flammegeometrien kan tilpasses brennkammeret i kjelen. Med elektronisk brennstof-luftregulering og valg av en Blandedel  som passer for det aktuelle brennkammeret, kan brennerne brukes på mange forskjellige kjeler og prosesstekniske anlegg.

Betjeningsvennlig konsept

Alle komponenter, inkludert Brennstoff - og luftregulator, er ordnet klart og lett tilgjengelig.

Veldig støysvak

En innovativ vifteenhet med strømningseffektiv tilpassing av huset reduserer støynivået.

Også for biobrennstoff

Weishaupt olje- og kombinasjonsbrennere er generelt egnet for lettolje EL og lettolje EL lavt svovel i henhold til DIN 51603-1. Skal det benyttes biobrennstoff oppnås det best driftsikkerhet med olje iht. EN15940. Opplys Weishaupt om type Brennstoff  ved bestilling/henvendelser.

Bruksområder
Enkel og ensartet installasjon

Alle elektroniske komponenter er koblet til kontakter. Brennerhuset kan svinges til høyre eller venstre.

Fremtidsrettet

Med den digitale fyringsautomaten kan monarch®brennerne kommunisere med andre systemer. Industriens krav om f.eks. fjernstyring, overvåking og feildiagnose er en selvfølge hos Weishaupt.

Spesialutførelser

Weishaupt utvikler og bygger brennere for nesten alle bruksområder - også for vertikal montering.

Teknikk
multiflam®

Med den patenterte Weishaupt multiflam®-teknologien er det mulig å oppnå spesielt lave utslippsverdier på store anlegg.

Den viktigste komponenten her er den spesielle blandedelen, som skaper en intern røykgassirkulasjon. Dette avkjøler flammen og reduserer andelen nitrogenoksider. NOₓ-verdiene er på nivå med de tilsvarende verdiene for de kompakte brennerne.

Kapasitetsområdet til de forskjellige Weishaupt-brennerseriene i multiflam®-utførelse varierer fra 100 kW til 23.000 kW.

Røykgassretur

I 4LN-versjonen oppfyller de nåværende Weishaupt-brennerne de strengeste miljøkravene i verden. En 4LN-brenner er utstyrt med et røykgassretursystem, der reguleringskomponentene er integrert i brenneren.

Dette gjør gassformige Brennstoff  nesten svovelfrie, og røykgassen består således hovedsakelig av Karbondioksid  (CO2 ), Vanndamp  (H2O) og nitrogen (N2). Dette er også en fordel for røykgassreturen, da det verken er aske eller sot, som kan forurense disse komponentene.

Spesiell tilpasning av blandedelen så vel som den digitale fyringsautomaten W-FM 200 gir høy flammestabilitet og sikre driftsforhold.

Premix

Med Weishaupt premix-teknologien kommer NOx -utslippsverdiene under 30 mg/kWh.

Forblandingsprosessen med påfølgende overflate- forbrenning har vært brukt i flere år på kondenserende kjeler med lavere kapasitetsområder. Som et resultat av målrettet utvikling hos Weishaupt, kan teknologien også brukes til områder med høyere ytelse. Derfor kan Weishaupt tilby LowNOx-brennere med premix-teknologi (PLN-brennere) og Utslipp  på mindre enn 30 mg/kWh NOx .

Ved overflateforbrenning er det veldig viktig at gass-luft-blandingen er homogen. Derfor er det utviklet en helt ny Blandedel . Den viktigste funksjonen er den separate gass-lufttilførselen, der de to mediene først møtes i brennerrøret.

Weishaupt brennerserien WM monarch® (55-12.000 kW)

Typ Kapasitet (kW)
WM-G10/2 85 - 700
WM-G10/3 130 - 1 050
WM-G10/4 130 - 1 150
WM-G20/2 180 - 1 700
WM-G20/3 250 - 2 500
WM-G20/4 300 - 3 000
WM-G30/1 400 - 4 000
WM-G30/2 550 - 5 000
Typ Kapasitet (kW)
WM-G20/2 200 - 1 450
WM-G20/3 350 - 2 000
WM-G30/1 400 - 3 800
WM-G30/2 500 - 5 000
WM-G30/3 500 - 5 000
WM-G50/0 1 000 - 7 500
WM-G50/1 1 000 - 8 300
WM-G50/2 1 000 - 11 000
Typ Kapasitet (kW)
WM-G10/2 100 - 600
WM-G10/3 125 - 900
WM-G20/2 200 - 1 450
WM-G20/3 350 - 2 000
WM-G30/1 400 - 3 500
WM-G30/2 500 - 4 500
WM-G30/3 500 - 5 000
WM-G50/0 750 - 7 000
WM-G50/1 750 - 7 700
WM-G50/2 900 - 9 100
WM-G50/3 900 - 10 000
WM-G50/4 1 100 - 11 000
Typ Kapasitet (kW)
WM-G10/1 55 - 350
WM-G10/2 75 - 630
WM-G10/3 125 - 900
WM-G10/4 125 - 1 100
WM-G20/2 250 - 1 600
WM-G20/3 300 - 2 000
WM-G30/1 350 - 2 800
WM-G30/2 400 - 3 800
WM-G30/3 600 - 5 400
WM-G30/4 800 - 6 000
Typ Kapasitet (kW)
WM-G10/1 55 - 405
WM-G10/2 65 - 630
WM-G10/3 100 - 1 000
WM-G10/4 110 - 1 250
WM-G20/2 150 - 2 100
WM-G20/3 350 - 2 600
WM-G30/1 350 - 3 100
WM-G30/2 450 - 4 100
WM-G30/3 600 - 5 700
WM-G30/4 600 - 6 200
WM-G50/1 800 - 8 000
WM-G50/2 1 000 - 11 000
WM-G50/3 1 000 - 12 000
Typ Kapasitet (kW)
WM-G10/1 20 - 405
WM-G10/2 30 - 630
WM-G10/3 50 - 1 000
WM-G10/4 60 - 1 250
WM-G20/2 80 - 2 000
Typ Kapasitet (kW)
WM-L10/2 120 - 600
WM-L10/3 200 - 900
WM-L20/2 400 - 1 450
WM-L20/3 450 - 2 000
WM-L20/4 350 - 2 450
WM-L30/1 450 - 3 500
WM-L30/2 600 - 4 500
WM-L30/3 600 - 5 000
WM-L50/0 1 200 - 7 000
WM-L50/1 1 200 - 7 700
WM-L50/2 1 500 - 9 100
WM-L50/3 1 500 - 10 000
Typ Kapasitet (kW)
WM-L10/1 75 - 405
WM-L10/2 150 - 600
WM-L10/3 250 - 800
WM-L10/4 325 - 1 120
WM-L20/1 400 - 1 400
WM-L20/2 600 - 2 100
WM-L20/3 800 - 2 600
WM-L30/1 800 - 3 100
WM-L30/2 900 - 4 100
WM-L30/3 1 100 - 5 700
WM-L50/1 1 200 - 8 000
WM-L50/2 1 750 - 11 000
WM-L50/3 1 750 - 12 000
Typ Kapasitet (kW)
WM-S10/1 100 - 450
WM-S10/2 175 - 700
WM-S10/3 230 - 880
WM-S10/4 300 - 1 120
WM-S20/2 450 - 2 000
WM-S20/3 700 - 2 450
WM-S30/1 750 - 2 800
WM-S30/2 900 - 3 700
WM-S30/3 1 100 - 5 400
Typ Kapasitet (kW)
WM-GL20/2 200 - 1 450
WM-GL20/3 350 - 2 000
WM-GL30/1 450 - 3 700
WM-GL30/2 500 - 4 500
WM-GL30/3 500 - 5 000
WM-GL50/0 1 000 - 7 500
WM-GL50/1 1 000 - 8 300
WM-GL50/2 1 100 - 11 000
Typ Kapasitet (kW)
WM-GL10/2 100 - 600
WM-GL10/3 125 - 880
WM-GL20/2 200 - 1 450
WM-GL20/3 350 - 2 000
WM-GL20/4 300 - 2 450
WM-GL30/1 400 - 3 500
WM-GL30/2 500 - 4 500
WM-GL30/3 500 - 5 000
WM-GL50/0 750 - 7 000
WM-GL50/1 750 - 7 700
WM-GL50/2 900 - 9 100
WM-GL50/3 900 - 10 000
Typ Kapasitet (kW)
WM-GL10/1 65 - 405
WM-GL10/2 75 - 630
WM-GL10/3 110 - 1 000
WM-GL10/4 130 - 1 250
WM-GL20/2 150 - 2 000
WM-GL20/3 250 - 2 450
WM-GL30/1 350 - 3 100
WM-GL30/2 450 - 4 100
WM-GL30/3 600 - 5 700
WM-GL50/1 800 - 8 000
WM-GL50/2 1 000 - 11 000
WM-GL50/3 1 000 - 12 000
Typ Kapasitet (kW)
WM-GS20/2 150 - 1 700
WM-GS20/3 250 - 2 200
WM-GS30/1 350 - 3 100
WM-GS30/2 450 - 4 000
WM-GS30/3 600 - 5 600

Informasjonsmateriale. Detaljert, omfattende og interessant.

Informationsmaterial Magazin

WM monarch® brennere. De allsidige.

Riktig brenner for alle anlegg. Som standard tilbyr Weishaupt mange forskjellige brennerutførelser, som kan leveres med tilleggsutstyr. Vi fokuserer alltid på å oppfylle kundespesifikke krav.

Betjeningspanel

  • Med språknøytral display til internasjonal bruk
  • Integrert datalagring som sikkerhetskopi
Opener
Digital fyringsautomat W-FM50/54

  • Med integrerte rekkeklemmer og Bus-grensesnitt
Opener
Frekvensomformer for turtallsregulering

  • Software for turtallsregulering er integrert i fyringsautomaten som standard
  • Forbedrer elektrisk effektivitet og reduserer strømforbruket
Opener

Luftinntak. Eksternt luftinntak.

Forurenset luft forkorter levetiden. Dette gjelder ikke bare mennesker, men også teknologi påvirkes av luften. Aggressive stoffer som halogener, klorider, fluorider forårsaker uønskede reaksjoner under forbrenningen.

Hus for ekstern luftinntak for brenner WM-L10

  • Det finnes forskjellige varianter med inntak ovenfra, nedenfra og som vist på bildet bakfra
  • Oljepumpen er forbundet med en flensforbindelse utenfor lufttillførselen
Opener
Hus for ekstern luftinntak for WM-L10 eller WM-GL10

  • Luftinntak ovenfra
  • Alle inntaksretninger tillater montering av en magnetkobling på oljepumpen
Opener
Hus for ekstern luftinntak for WM-G10

  • Det finnes varianter for inntak ovenfra, nedenfra og som vist på bildet bakfra
Opener
Up