Please select a page template in page properties.

Sikker drift langt borte fra kysten. Med Weishaupt skipsbrennere.

Weishaupt brennere i skipsutførelse.

Weishaupt-brennere finnes i alle verdenshavene. På sjøen er brennerne utsatt for en ekstra tøff belastning. Derfor er kunnskapen om skipsbrennere som Weishaupt har samlet over mange år avgjørende for å kunne utvikle pålitelige skipsbrennere.

Driftsikkerhet
Mange års erfaring

Weishaupt har utviklet og produsert skipsbrennere i mer enn 40 år for de mest forskjellige anlegg, f.eks. for tilleggs- og varmtvannskjeler om bord på skip eller for offshore-industrien.

For nesten alle brennstoff

I tillegg til vanlige oljer kan også restoljer (RFO) og destillatbrensel (MDF) brukes. Weishaupt skipsbrennere er egnet for Marine Fuels (MFO) i henhold til ISO 8217 2010-06-15 og DIN ISO 8217 2011-09 (kontakt Weishaupt for annet Brennstoff ).

Produktfordeler
Robuste og kompakte

Om bord på et skip er romforholdene relativt begrensede, og brennerne utsettes for spesielt tøffe driftsforhold. Skipsbrennerne fra Weishaupt er bygget spesielt for disse driftsforholdene.

Utstyrt til alle verdens havner

Typegodkjenningen angir brennere og komponenter som er godkjent for bruk på skip eller offshoreinstallasjoner. Denne godkjenningen danner grunnlaget for den endelige godkjenningen (Final Approval) på installasjonsstedet.

Brennere i skipsutførelse

Typ Kapasitet (kW)
WM-L10/1 75 - 405
WM-L10/2 150 - 600
WM-L10/3 250 - 800
WM-L10/4 325 - 1 120
WM-L20/1 400 - 1 400
WM-L20/2 600 - 2 100
WM-L20/3 800 - 2 600
WM-L30/1 800 - 3 100
WM-L30/2 900 - 4 100
Typ Kapasitet (kW)
WM-L10/2 150 - 600
WM-L10/3 250 - 800
WM-L10/4 325 - 1 120
WM-L20/1 400 - 1 400
WM-L20/2 600 - 2 100
WM-L20/3 800 - 2 600
WM-L30/1 800 - 3 100
WM-L30/2 900 - 4 100
WM-L30/3 1 100 - 5 700
WM-L50/1 1 200 - 8 000
WM-L50/2 1 750 - 11 000
Typ Kapasitet (kW)
M1Z 90 - 415
M3Z 190 - 775
M5Z 225 - 1 190
MS7Z 450 - 1 965
MS8Z 675 - 2 740
MS8Z/2 675 - 3 155
Typ Kapasitet (kW)
RMS7 450 - 1 965
RMS8 675 - 2 740
RMS8/2 675 - 3 155
RMS50/2 1 460 - 6 170
RMS70/1 2 025 - 8 750
RMS70/2 2 025 - 10 900

Informasjonsmateriale. Detaljert, omfattende og interessant.

Informationsmaterial Magazin

monarch® brennere De veldig hardføre.

Skipsbrennere er utsatt for ekstra stor belastning. Skipets svaiende bevegelser, konstante vibrasjoner fra motorene og saltvannet er noen av utfordringene Weishaupt tar i betraktning.

Brennerhus

  • Lakkert på utsiden og innsiden
  • Bedre beskyttet mot korrosjon forårsaket av f.eks. sjøluft og saltvann
Opener
Dobbel flammeovervåking

  • Ved feil kan omkobling gjøres raskt
Opener
Multifuel-oljepumpe

  • Overflatebehandlet oljepumpe med dobbel akseltetning og lekkasjeledning
  • Spesiell trykkreguleringsventil sikrer jevnt forstøvningstrykk for lett- og tungolje
Opener
Up