Please select a page template in page properties.

Weishaupt-konsernet på messen ISH Energy 2019 i Frankfurt

På den store, internasjonale messen ISH Energy 2019 i Frankfurt vil Weishaupt-konsernet under mottoet „tæt på & personlig“ presentere sitt omfattende utvalg av produkter og tjenester i hall 12.0 på en messestand på over 2600 m2.

Weishaupt-konsernet sysselsetter over 3500 mennesker og er en av de ledende produsentene innen brennere, kondenserende kjeler, varmepumper, solvarme og bygningsautomatikk.

Selskapet ble grunnlagt i 1932 og er i dag et holdingselskap: Weishaupt-konsernet består av tre selskaper med tre hovedforretningsområder: Energiteknikk (Weishaupt), Energiutvinning (BauGrund Süd) og Energistyring (Neuberger Gebäudeautomation).

På verdens største VVS-messe ISH Energy 2019 i Frankfurt presenterte Weishaupt-konsernet under mottoet „tæt på & personlig“ sitt omfattende produkt- og serviceprogram for kunder og profesjonelle på den mer enn 2600 m2 store messestanden i den nye hallen 12.0. Følgende produktområder fra de tre forretningsområdene ble presentert på messen:

Energi-teknikk:

 • Vegghengte, kondenserende gasskjeler fra 2 opptil 800 kW med tilhørende komponenter
 • Gulvstående kondenserende gasskjeler fra 2 opptil 1200 kW med tilhørende komponenter
 • Gulvstående, kondenserende oljekjeler (opptil 45 kW) med tilhørende komponenter
 • Svært effektive, kompakte varmepumper for luft, jord eller vann (opptil 180 kW)
 • Splitvarmepumper (opptil 16 kW)
 • Solfangere, solvarmekomponenter og beredere/reguleringsenheter
 • Regulerings- og fjernbetjeningsenheter
 • Gass-, olje- og kombinasjonsbrennere med digital brennerstyring (opptil 32.000 kW) kan også brukes til simultandrift fra 1 MW
 • Et bredt spekter av tjenester for installatører og rådgivende ingeniørfirmaer i forbindelse med rådgivning, dimensjonering, bestilling, levering, installasjon / igangkjøring og service av anlegg

Energiutvinning:

 • Geoplus®-jordsondeboring
 • Hydroplus®-brønnboring
 • Automatisk kvalitetskontroll av tetting rundt borehull

Energistyring:

 • MSR-system og bygningsautomatikk

 

1. Kondenserende kjeler

1.1 Nyhet: De kondenserende gasskjeler Thermo Condens WTC-GW 80/100-A

Med de nye kondenserende gasskjelene WTC-GW 80/100-A utvider Weishaupt kapasitetsområdet til de vegghengte, kondenserende kjelene fra tidligere 60 kW til 100 kW - for kaskader til og med opptil 800 kW.

Den høye kvaliteten på de nye kjelene gjelder også selve skapet. Med den smarte, justerbare monteringen er det mulig å få skapet til å henge rett på kort tid. Kabelbakplaten gjør det enkelt å koble ledningene, og den skrånende skapdøren gjør det enkelt å komme til komponentene i skapet. De elektroniske komponentene (på høyre side) er ordnet separat og er dermed beskyttet mot vann fra de hydrauliske og mekaniske komponentene (på venstre side).

Den svært effektive varmeveksleren er støpt i aluminium og silisium av høy kvalitet. Den har høy varmeledningsevne (6-7 ganger høyere enn rustfritt stål), høy effektivitet, veldig robust og har lang levetid. Skapet har stor åpningsbredde, noe som gjør det enklere å utføre service og kjelrengjøring.

Det selvkalibrerende Weishaupt SCOT-systemet (Safety Combustion Technology) sikrer en konstant og optimal forbrenningskvalitet, selv med varierende gassammensetning. Moduleringsområdet for de nye kjelene går ned til 14,4 kW (ved 50/30 °C).

Via igangkjøringsassistenten blir mulige systemkonfigurasjoner begrenset på grunnlag av installerte systemkomponenter. Bare velg det aktuelle hydrauliske diagrammet. Deretter stilles alle parametere og bryterutganger automatisk. Dette forenkler igangkjøring, sparer tid, øker funksjonssikkerheten og forhindrer innstillingsfeil.

Det modulære energistyringssystemet (WEM) fra Weishaupt kan brukes til mange anlegg og kan utvides. Med LAN-grensesnitt og Weishaupt energistyringsportalen (WEM-portalen) kan man enkelt og sikkert kommunisere med den kondenserende gasskjelen via Internett fra en datamaskin, smarttelefon eller et nettbrett. På denne måten er det mulig å oppfylle de høyeste sikkerhetsstandardene.

1.2 Nyhet: Kondenserende oljekjele Thermo Condens WTC-OB B (20-35 kW)

Siden WTC-OB 18-B-kjelen ble introdusert i 2018, er den nå også tilgjengelig i størrelsene 25, 30 og 35 kW i den nye generasjonen. De nye kjelene kjører med Weishaupt purflam®, som er forhåndsinnstilt fra fabrikken.

Kjelen velger trinn 1 eller 2 avhengig av varmebehovet og er oljebesparende.

Den høyeffektive varmeveksleren støpt i aluminium og silisium er fullstendig varmeisolert og gir en årlig effektivitet på opptil 92 %. Dette tilsvarer energiklasse A. Kjelene kan åpnes bredt foran i forbindelse med vedlikehold av kjelen.

Den integrerte lyddemperen for avtrekks- og inntaksluft gir stille drift. Inne bak kjeledekselet er det også en enhet som består av et oljefilter og en avluftningsanordning, som er lett å vedlikeholde.

 

2. Varmepumper

2.1 Nyhet: Luft/vann-varmepumpe Biblock WWP LB (10 kW)

Den nye modulerende Weishaupt luft/vann-varmepumpen Biblock WWP LB har et kapasitetsområde på 3 til 10 kW. Varmepumpen går ekstremt stille og effektivt og suppleres med en effektiv utedel. I sin nye design er utedelen utstyrt med en fordamper med en stor overflate på 45 m2 og har en spesiell BlueFin-overflatebehandling som gir høy korrosjonsbeskyttelse. De aerodynamiske lamellene og den innovative uglevingeviften gir spesielt stille drift. I en avstand på 1,5 meter måles bare 35 dB(A). Den elektroniske ekspansjonsventilen med hurtigstart gir også høy effektivitet.

Innedelen er utstyrt med en rullestempelkompressor med en rask inverter, som gir stille drift, rask oppnåelse av settpunkt og lang levetid. Med dampinjeksjonen og den ekstra varmeveksleren med elektronisk ekspansjonsventil, fungerer den nye Biblock-varmepumpen ved utetemperaturer ned til -22 °C og kan levere turtemperaturer opptil 65 °C. Varmepumpen har mye utstyr som standard, bl.a. ventilasjonssystem, skittavskilningssystem, komplett utstyr for kjøledrift, strømningssensor med integrert varmemengdemåling og en ekstra varmeprodusent for oppvarming og varmtvannsproduksjon.

Driften av den nye varmepumpen går intuitivt fra fargedisplayet med LED-driftsstatuslinje. Ved hjelp av den integrerte igangkjøringsassistenten kan montøren velge riktig hydraulisk diagram og sette systemet i drift raskt og enkelt.

2.2 Nyhet: Intuitiv betjening av alle Weishaupt Monoblock-varmepumper

I fremtiden vil Weishaupt tilby den intuitive betjeningen av alle Monoblock-varmepumper via et 4,3" stort fargeberøringsskjerm med LED-funksjonspanel. Driftsmenyen inkluderer en enkel varmeavkjølingsfunksjon. I tillegg er det gitt informasjon om: Dato/tid, turløps-, varmtvanns- og utetemperatur, status for varmepumpen og tilgjengelige menyer. Når LED-driftsstatuslinjen ved siden av berøringsskjermen lyser grønt, indikerer det at varmepumpen går jevnt.

 

3. Beredere og stasjoner

3.1 Nyhet: Boligstasjon WHI apartment

I den nye elektronisk regulerte Weishaupt boligstasjonen WHI apartment kombineres funksjonene varmeoverføring, varmtvannsproduksjon og registrering av forbruk i en felles enhet.

Både for nybygg og for eksisterende bygninger foretrekker flere og flere entreprenører, ingeniører og rørleggerinstallatører å installere en boligstasjon. Dette skyldes den høye hygienestandarden for tappevann, samt kompatibiliteten med kondenserende kjeler og varmepumper. I tillegg er enheten i sin kompakte design ikke større enn et fordelingsskap. Boligstasjonen kan f.eks. brukes i flermannsboliger og alle andre steder med høye krav til hygiene til tappevannet.

 

4. Gass-, olje- og kombinasjonsbrennere

4.1 Nyhet: Turtalls- og O2-regulering på kompaktbrennerserie W

Nå tilbyr Weishaupt også energibesparende teknologier som turtallsregulering og O2-regulering på W-brenner-serien (opptil 570 kW).

Turtallsreguleringen til viftemotoren reduserer strømforbruket (opptil 70%) og støyemisjon (med opptil 9 dB(A)) og gir en mykere start på brenneren. O2-reguleringen reduserer brennstofforbruket, gir stabile forbrenningsverdier og konstant driftsovervåking.

4.2 Nyhet: Produktutvidelse med Ultra LavNOx-teknologi PLN og 4LN+røykgassretur

Siden NOx-utslippskrav innen EU så vel som i land som Kina og USA er blitt strammet inn, har Weishaupt utvidet sitt utvalg av Ultra LavNOx-brennere. Med WM-G30 gassbrennere (opptil ca. 4200 kW) har Weishaupt utvidet sitt utvalg av PLN-brennere. PLN er en forkortelse for Premix-LavNOx - en teknologi som kombinerer forblanding med overflateforbrenning. Den største fordelen med denne forbrenningsteknologien er at disse brennerne også kan brukes på kjeler med betydelig mindre brennkamre sammenlignet med vanlige brennkamre, og at NOx-verdier på mindre enn 20 mg/kWh kan oppnås. Med henholdsvis gassbrennerne WM-G50 (opptil 11.000 kW) og kombinasjonsbrennerne WM-GL20 (opptil 2.000 kW) og WKmono-GL80 (opptil 17.000 kW) utvider Weishaupt sitt brennersortiment for LavNOx-utførelse 4LN med røykgassretur (RTF), der NOx-verdier under 30 mg/kWh (for gass) oppnås. 4LN-brennerne er utstyrt med røykgassretur, der styringskomponentene er integrert i brenneren. De spesialtilpassede blandedelene og den digitale fyringsautomaten sørger for pålitelig antenning, høy flammestabilitet og sikre driftsforhold.

 

5. Bygningsautomatikk fra Neuberger oppfyller de høyeste kravene

Detaljert informasjon om nyhetene finner du på www.neuberger.net

 

6. Overflatenær geotermisk energi: Tjenester fra BauGrund Süd

6.1 Geoplus®-jordsonde

Jordvarme er en miljøvennlig og bærekraftig form for energi. BauGrund Süd er Europas ledende selskap innen geotermisk energi og kan, takket være sin kompetanse og ekspertise, gi gjennomsiktige og entydige tilbud til entreprenører og rørleggere.

En geoplus®-jordsonde fra BauGrund Süd er alltid et komplett prosjekt, der alle faser fra jordanalyse til tilkobling av varmepumpen er inkludert. Også alle kostnader er inkludert.

6.2 Hydroplus®-brønnboring

Grunnvann er det mest effektive av alle energikilder når det gjelder varmepumper. En Weishaupt vann/vann-varmepumpe kan levere opptil fem ganger så mye varme som den elektriske energien som brukes. Dette forutsetter imidlertid at brønnboringen, som sørger for at grunnvannet fortsatt blir brukt som energikilde, er etablert profesjonelt. For dette bruker Weishaupt datterselskapet BauGrund Süd. Europas ledende selskap innen geotermisk energi har også ekspertise innen brønnboring og gir også gjennomsiktige og komplette tilbud her.

6.3 Automatisk kvalitetskontroll av tetningen rundt borehullet

Geoplus®-jordsonder fra BauGrund Süd er nå også tilgjengelig med automatisk kvalitetskontroll av tetningen rundt borehullet. Ved å bruke det nevnte utfyllingsmaterialet og en presis måleteknikk, er det dokumentert at tetting rundt borehullet er utført teknisk korrekt.

Forseglingen rundt borehullet er en veldig viktig detalj på sondesystemet. Området mellom borehullveggen og jordsonden er forseglet med et spesielt byggemateriale. Tetningen sørger for en optimal temperaturforbindelse mellom jordsonde og jorden rundt borehullet. Den uønskede forbindelsen mellom to grunnvannsførende lag, en såkalt "hydraulisk kortslutning", forhindres også på denne måten.

De vanligste problemene med et jordsondesystem skyldes feil i tetningen rundt borehullet. De gale stedene må definitivt ikke spares.

Up