Please select a page template in page properties.

Rekordår med varmeutstyr: Weishaupt har salg for mer enn konkurrentene i 2018

Suksess med varmepumper, kondenserende gasskjeler og andre varmeløsninger innen varme og energi: I 2018 kan Weishaupt-konsernet registrere en rekordomsetning på 635 millioner Euro. I tillegg introduserer Weishaupt også nye, effektive oppvarmingsprodukter. Gjennom omfattende investeringer på 420 millioner Euro det siste tiåret er Weishaupt godt forberedt på fremtiden. På den store ISH-messen i Frankfurt 11. til 15. mars 2019 vil Weishaupt-konsernet, som består av Weishaupt, BauGrund Süd og Neuberger Gebäudeautomation, presentere alle sine produkter og tjenester.

Weishaupt-konsernet, en anleggsprodusent innen energi, har i 2018 klart å øke omsetningen i utlandet med syv % sammenlignet med året før til 635 millioner Euro. På det tyske innenlandske markedet så Weishaupt vekst på hele 10 %. Selskapet, som ble grunnlagt i 1932, har dermed prestert betydelig bedre enn bransjens gjennomsnitt. Weishaupt-konsernet har 3580 ansatte over hele verden og består av selskapene Max Weishaupt GmbH (fra kjeler til varmepumper for private hjem til store brennere for industrien), BauGrund Süd (overflatenær geotermisk energi) og Neuberger Gebäudeautomation (bygningsautomatikk)

Det har vært stor interesse for spesielt varmepumper fra Weishaupt. I Tyskland solgte Weishaupt 22 % mer i 2018 sammenlignet med året før. Samtidig gjenspeiler det en generell trend i oppvarmingsmarkedet. Allerede i 2017 var varmepumper det hyppigst installerte varmesystemet i nybygg i Tyskland. Siden 2007 har Weishaupt bygget opp et bredt utvalg av varmepumper for utnyttelse av energi fra luft, jord og vann. I tillegg har Weishaupt-selskapet BauGrund Süd sin kompetanse innen jordsonde- og brønnboring for utnyttelse av varme fra jord og vann.

Salget av kondenserende kjeler i Weishaupt økte også med 12 % i 2018 og er også betydelig over gjennomsnittlig vekst i bransjen i Tyskland.

Positivt tilbakeblikk
Direktør Dipl.-Ing. Siegfried Weishaupt trekker et positivt tilbakeblikk på konsernets virksomhet gjennom årene: „Den meget gunstige utviklingen skyldes også den betydelige kontinuiteten som har preget alle forretningsområder de siste tiårene.“ Konsernsjefen, som feiret sin 80-årsdag i februar 2019 understreker: „Med sin ekspertise innen varmeutstyr danner Max Weishaupt GmbH fremdeles kjernen i Weishaupt-koncernet i dag. De to viktige forretningsområdene bygningsautomatikk og geotermisk energi ble opprettet da Neuberger først ble en del av konsernet i 1995 og deretter BauGrund Süd i 2009. Hele konsernet har hatt nytte av den videre utviklingen av alle tre områdene siden den gang. Dette skyldes synergien mellom de enkelte selskapene, og det brede produktspekteret gir oss en unik posisjon i hele bransjen.“

Investeringer i fremtiden
Siden 2010 har Weishaupt-konsernet påbegynt et ti-årig investeringsprosjekt på 420 millioner Euro. Det investeres i salgsledd, produksjonsanlegg, logistikk samt forskning og utvikling. I den forbindelse vil det nye logistikkanlegget bli tatt i bruk i 2018 på fabrikken i Schwendi - en investering på 30 millioner Euro. De neste prosjektene vil være åpningen av det nye nordamerikanske hovedkontoret i Canada samt et helt nytt hovedkontor for BauGrund Süd. Samtidig fortsetter Weishaupt å støtte forsknings- og utviklingsavdelingen i å skape effektive produkter.

Rørleggerinstallatører som partnere
Den fortsatte fremgangen i Tyskland skyldes ikke bare de effektive og pålitelige produktene, men spesielt også gode partnerskap med installatører, sier Dipl.-Økon.-Ing. Thomas Weishaupt. “Gang på gang får vi vite hvor viktig dette samarbeidet er for installatørene. Undersøkelser blant et representativt utvalg av installatørene viser høy tilfredshet, sier Weishaupt-direktøren. Av de spesielt viktige tilbudene til installatørene, fremhever Dipl.-Økon.-Ing. Thomas Weishaupt både hvilken som helst tjeneste i forhold til produktene, men også at det er mange lokale filialer, bare 28 i Tyskland. Filialene har satt opp egne bygninger og har satt opp et bredt spekter av produkter her.

„Rørleggerinstallasjonskundene får assistanse angående våre produkter via lokale Weishaupt-filialene etter behov. Det kan være alt fra teknisk rådgivning til opplæring i produktene våre.“ Derfor vil Weishaupt ytterligere styrke filialenes kontakt med lokale installatører.

Weishaupt på ISH 2019
På den store internasjonale messen ISH i Frankfurt am Main vil Weishaupt-konsernet presentere sitt komplette utvalg av produkter og tjenester innen varmesystemer, varmeutnvinning og varmestyring i den nye hallen 12.0 på en 2.600 m2 stand fra 11. til 15. mars 2019.

Last ned pressemelding

Up