Please select a page template in page properties.

Effektiviteten til varmepumper under drift

Weishaupt har utarbeidet en interessant, profesjonell informasjonsbrosjyre for installatører og konsulenter som ønsker å informere sluttkundene om varmepumper og mulighetene for energibesparelser.

Hvor økonomisk i drift en varmepumpe egentlig er, kan best dokumenteres med uavhengige tester og målinger under drift. Den nevnte brosjyren forteller om nettopp slike tester og målinger gjort på forskjellige typer varmepumper. Ulike anlegg har blitt undersøkt over lang tid. Brosjyren forteller om til sammen 11 referansesystemer med luft/vann- og væske/vann-varmepumper.

Du kan motta informasjonsbrosjyren "Varmepumper: Pålitelighet og økonomi" (trykk nr. 83214001) (kun på tysk) som en pdf-fil eller som en utskrift ved å kontakte Weishaupt Norge AS eller skrive til post@weishaupt.no.

Up