Please select a page template in page properties.

Informasjon om „Beskyttelse mot legionella med varmepumper“

Weishaupt har utarbeidet en interessant, profesjonell 16-siders informasjonsbrosjyre for installatører og konsulenter som ønsker å informere sluttkundene om hvordan de er beskyttet mot legionellabakterier i forbindelse med varmepumper.

Hygiene i tappevannsberedere og varmtvannsberedere er underlagt DIN EN 1988-200 og tilsvarende nasjonale forskrifter. Forskriften har stort fokus på å unngå legionellabakterier. Det skilles mellom små og store anlegg.

Informasjonsbrosjyren (kun på tysk) fra Weishaupt informerer om de forskjellige kravene til hhv. små og store anlegg. For å fremme oversikten er det satt opp en tabell med fem tekniske løsninger med forskjellige kravsprofiler for oppvarming og for tappevannet. De fem løsningene vurderes ut fra deres egnethet og forventede drifts- og anskaffelseskostnader. Videre er en detaljert beskrivelse gitt støttet av praktiske eksempler samt standard-anleggsdiagrammer.

Du kan motta informasjonsbrosjyren „Legionellenschutz mit Weishaupt Wärmepumpen“ (trykk nr. 83217301) (kun på tysk) som et pdf-dokument eller som en utskrift ved å kontakte Weishaupt Norge AS, post@weishaupt.no.

Up