Please select a page template in page properties.

Gassbrenner i LavNOx-utførelse 4LN med røykggassretur (inntil 23.000 kW)

Weishaupt monarch® gassbrennere i den nåværende WM-serien samt industribrennere WKmono og WK kan i LavNOx-utførelsen 4LN oppfylle de strengeste miljøkravene.

En brenner i 4LN-utførelsen er utstyrt med røykgassreturteknologi, der reguleringskomponentene er integrert i brenneren. De spesialdesignede blandedelene og den digitale fyringsautomaten sørger for at de kjente fordelene som pålitelig tenning, høy flammestabilitet og sikker driftsstabilitet opprettholdes.

Røykgassretur (RTF) resulterer i redusert oksygeninnhold per m3 luft og økt luftstrømningshastighet, slik at forbrenningsgassene holder seg kortere tid i den varme reaksjonssonen så vel som en lavere flamtemperatur.

Alle disse faktorene bidrar til å redusere NOx-utslipp. Ved røykgassretur er det helt avgjørende at mengden røykgass doseres presist.
Den digitale Weishaupt fyringsautomaten W-FM 200 er perfekt designet for dette. Med bare de to tilleggskomponentene - røykgasstemperaturføler og røykgassdemper - har man sammen med programvaren en røykgass-flowstyring, som i hvilken som helst driftsmodus tilfører riktig mengde.

Røykgastemperaturen har også en innvirkning på hvor mye som returneres. Røykgastemperaturen påvirker røykdensiteten og dermed tilført flow. Røykgastemperaturen måles kontinuerlig for å holde brennerdriften stabil og NOx-verdiene på et lavt nivå. Hvis det er avvik, korrigeres det automatisk ved åpningen av røykgassspjeldet. Programvaren i fyringsautomat W-FM 200 styrer spjeldene for røykgassretur og inneholder også mange andre parametere.

Up