Please select a page template in page properties.

Bildedatabase. Oversikt over alle produkt- og firmabilder.

Vær oppmerksom på følgende før du bruker materialet.

Alle rettigheter til å bruke og utnytte bildene, grafikken og tekstene, som du finner nedenfor for nedlasting, er hos Max Weishaupt GmbH. Når du bruker den til vitenskapelige og redaksjonelle tekster, har du en ikke-eksklusiv og gratis bruksrett. Når materialet er publisert, må bildene legges til følgende referanse "Grafikk: Max Weishaupt GmbH".

Det er ikke tillatt å bruke bildene eller tekstene til reklameformål uten uttrykkelig forhåndstillatelse fra Max Weishaupt GmbH.

Når du publiserer i trykte medier, ber vi om at en kopi av utskriften sendes, og når du publiserer i digitale medier for å sende en lenke til publisert materiale via e-post til e-postadressen nedenfor.

Max Weishaupt GmbH
Öffentlichkeitsarbeit
Max-Weishaupt-Straße 14
88477 Schwendi
E-post: vf @ weishaupt.de

Up