Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
Enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Brennwert

Mengden av varme som frigjøres ved fullstendig forbrenning av en kubikkmeter gass (standardtilstand) eller et kilo lettolje når vannet som genereres av forbrenningen er i flytende form. Den øvre brennverdien er oppgitt i kWh/m3 eller kWh/kg og i kort form også som brennverdi Ho.

Up