Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
Enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Varmemedier

Som Brennstoff  brukes f.eks. lettolje, biobrennstoff, naturgass og LPG. Energien i disse brennstoffene frigjøres ved forbrenning med luft.

Up