Please select a page template in page properties.

Hydroplus® brønnboring

Grunnvann er det mest effektive av alle energikilder når det gjelder varmepumper.

En Weishaupt vann/vann-varmepumpe kan levere opptil fem ganger så mye varme som den elektriske energien som brukes.

Dette forutsetter imidlertid at brønnboringen, som sørger for at grunnvannet fortsatt blir brukt som energikilde, er etablert profesjonelt. For dette bruker Weishaupt datterselskapet BauGrund Süd. Europas ledende foretak innen geotermisk energi har også ekspertise innen brønnboring og gir også gjennomsiktige og komplette tilbud her.

Et hydroplus®-anlegg fra Baugrund Süd installert sammen med en varmepumpe fra Weishaupt er en sikker investering.

For å gjøre det lettere å forstå de tekniske detaljene og å kunne gjøre en rettferdig sammenligning av tilbudene, har Weishaupt samlet to oversikter som svarer på de viktigste spørsmålene om geotermisk energi. Disse praktiske oversiktene – for hhv. jordsonder og brønnboringer – kan bestilles ved å kontakte en Weishaupt-avdeling.

Up