Logo
Skriv ut denne siden

Varmtvannsberedere og energiakkumulatore inntil 910 l

Varmtvannsberedere og energiakkumulatore inntil 910 l

Med kravet om et effektivt og miljøvennlig varmesystem følger ofte også ønsket om en pålitelig og komfortabel varmtvannsbereding. Weishaupt tilbyr for dette til sine varmesystemer en varmtvannsbereder eller enegiakkumulator som passer til de fleste behov.

Et høyt nivå for varmeoverføring og isolasjon er likeledes like viktig som materialenes hygieniske egenskaper og materialenes bearbeiding. Derfor har Weishaupts varmtvannsberedere og energiakkumulatorer bare utvalgte materialer som emalje og edelstål for varmt tappevann.

Tilkobling for forskjellige varmekilder også fra fornybare energier som solarakkumulatorer AquaSol (WASol) eller Weishaupt energiakkumulatorer (WES) er mulig.

Med et volum på 3000 liter er WES 3000 ikke bare den største energiakkumulatoren, men med de mange tilkoblingsmulighetene også den mest fleksible. I tillegg til solarenergi og konvensjonelle varmeanlegg kan også biofyringsenergi tilkobles.

Ved behov for større volumer kan flere energiakkumulatorer sammenkobles i kaskade.

© Weishaupt Norge AS | Webdesign av IT-Loftet AS