Menu

Kondenserende vegghengt oljekjel WTC-OW: behovsriktig varme.

Kondenserende vegghengt oljekjel WTC-OW: behovsriktig varme.

Olje vil også i fremtiden ha en bærende rolle i bygningers varmeanlegg. Den sparsome og effektive omgang med denne energibærer er i flere henseender aktuell.

Med utviklingen av Weishaupts Thermo Condens vegghengte oljekjel (WTC-OW) med en kapasitet fra 5,5 til 15 kW er en miljøbeskyttende og økonomisk fyring med olje muliggjort på et nytt nivå.

Ved siden av den kjente kondenseringsteknikken som nyttiggjør den bundete varmen i røkgassen, arbeider også kjelen modulerende. Ikke bare ble en ny aluminium/selisium varmeveksler utviklet som avgir varme til oppvarmingsvannet, men også et helt nytt forbrenningskonsept.

Med den modulerende forbrenningen er det for første gang mulig for en kondenserende oljekjel å tilpasse forbruket eksakt til varmebehovet. Denne særegenhet ligger i overføringen av fyringsolje til en tilnærmet gassformig tilstand ved en nøyaktig dosering av brennstoffet. En annen fordel ved denne egenartige driftsmåten er den støysvake forbrenningen.

Aldri var en Weishaupt oljefyring så spasom og konfortabel som i dag. En styring av kjelen over internett, statusmelding med SMS på mobiltelefon eller også integrering i bygningsautomatikken er ingen skjeldenhet mer.

For en plassbesparende montasje tilbyr Weishaupt for kompaktkjelen WTC-OW K varmtvannsberedere som plasseres under kjelen og danner en helhetlig og harmonisk enhet.