Menu

Varmepumper

Aksialviften i en luft-vann varmepumpe er på grunn av sin strømningsriktige konstruksjon spesielt støysvak og høyeffektiv.Med starten på varmepumpeteknologien utvidet Weishaupt sitt sukessrike produktprogram med enda et regenerativt varmesystem.

Varmepumpene er et alternativ til vanlige oppvarmingssystemer. Elektrisk energi brukes til å utnytte den gratis omgivelsesvarmen fra luft, fra jord og fjell og fra grunnvann.

Weishaupt tilbyr med sine varmepumper et omfangsrikt sortiment for alle mulige energikilder og over et stort kapasitetsområde. Weishaupt varmepumper brukes både for en- og flerfamilieboliger og for en rekke produksjonsbedrifter hvor det ønskes miljøvennlig og rimelig varme for romoppvarming og varmt tappevann.

For modernisering av eksisterende anlegg har Weishaupt høytemperatur- og varmtvannsvarmepumper passende for de fleste brukstilfeller.

Alt etter utførelse og innsats produserer en Weishaupt varmepumpe over ¾ av det totale energibehovet som hentes fra omgivelsene og bruker kun ¼ i form av elektrisitet. Denne fremragende økobalanse bindes sammen med Weishaupt kvalitet og service og borger for pålitelighet, sikkerhet og effektivitet.

Serviceansvaret vises i Weishaupts varmepumpeskolesenter i fabikken i Schwendi i Syd-Tyskland hvor servicepersonell skoleres og får innføring og utdannelse i kuldeteknologi, en teknologi som er grunnleggende for varmepumper.

Weishaupt har kjøpt og tilknyttet seg det tyske firmaet „BauGrund Süd“, et renommert spesialfirma som utfører bl.a. jordsondeboringer. Sammen med dette firmaet tilbyr Weishaupt komplette systemer, alt fra en leverandør.


Weishaupt varmepumper:
Energi fra luft, jord eller vann.

Luft-vann varmepumper finnes for montasje både ute og inne.Weishaupt varmepumper, WWP, utnytter energien fra luft, jord og fjell eller vann til å produsere rimelig og miljøvennlig varme til romoppvarming og til tappevannsoppvarming.

På grunn av den nesten konstante grunnvannstemperaturen (8-12 °C) er vann-vann varmepumper de mest effektive med høyest COP (virkningsgrad).

Tilnærmet samme effektivitet har væske-vann varmepumpene som henter sin enegi fra borehull/brønner i jord eller fjell. Alternativt kan rørsløyfer graves ned i bakken, men dette krever en stor flate.

Den mest fleksible måten å utnytte omgivelsesvarmen på er med en luftvann varmepumpe. Den kan enten plasseres inne (WWP LI) eller ute (WWP LA).

Takket være luftføringen til denne varianten er driften særlig støysvak og vil ikke sette et godt naboforhold på prøve.

De effektive høytemperatur varmepumpene fra Weishaupt kan ha en utgående turtemperatur på inntil + 75 °C og egner seg spesielt til eksisterende varmesystemer som krever høyere systemtemperaturer.

For alle energikilder kan flere av Weishaupts varmepumper ikke bare brukes til oppvarming, men også til kjøling.

I tillegg kan flere varmepumper kobles sammen for så å kunne utnytte miljøvenlig energi også for større prosjekter.

 


Flere av Weishaupts varmepumper kan også brukes til kjøling.