Menu

Alt fra et sted: For enhver brenner et passende styrepanel.

Alt fra et sted: For enhver brenner et passende styrepanel.

Avgjørende for suksessen til Weishaupts styrepaneler er over 40 års erfaring. Et systematisk avstemt program står til disposisjon for styrepanelene, som også tilbys i de forskjelligste spesialutførelser.

Brennere og styrepaneler fra et sted , av- stemt til hverandre for høyeste pålitelig- het og sikkerhet. En leverandør- et ansvar!

Alle relevante sikkerhetstekniske krav som f.eks. EN-normer og landsspesifikke forskrifter for kjelanlegg blir tilfredsstilt.

For termiske prosesser i prosess- industrien er det spesielt høye krav til styre- og reguleringsteknikk.

Sertifisert kvalitet gir høyest mulig sikkerhet. Sertifikater som EQNet iht. ISO 9001 og DIN EN 9001 vitner om en høy internasjonal standard på Weishaupts kvalitetssikringssystem.