Menu

Solarsystem WTS: effektiv solarvarmeutnyttelse.

Solarsystem WTS: effektiv solarvarmeutnyttelse.

Weishaupts kollektorer Thermo Solar WTS bidrar til effektiv ressursytnyttelse og til å beskytte klimaet.
En annen positiv effekt er en merkbar reduksjon i fyringskostnadene.

De forskjellige variantene for flate tak og for utenpåliggende eller innfelt montasje på skrå takflater sammen med et omfattende montasjesystem muliggjør en tilpassing på de aller fleste takkonstruksjoner og taktekkinger.

Denne fleksibiliteten gjør at Weishaupt Solarsystem enkelt tilpasses andre Weishaupt systemer som kondenserende olje- eller gasskjeler og Weishaupts varmepumpesystemer.

Den digitale Solar-regulatoren styrer solvarmetilførselen og sørger for en høy utnyttelse og driftssikkerhet. Opptil 60% av varmtvannskostnadene kan dekkes med et godt planlagt Weishaupt solarsystem.

Kollektorene har utmerkelsen „Solar Key Mark“ for en positiv økobalanse. Takket være høyverdige materialer og nøyaktig bearbeidelse er det et system for årelang sikkerhet og en vedvarende høy enegiutnyttelse. Eksempler på dette er de stive og solide aluminiumsrammene og det høyverdige Miro-Therm®-sjiktet på kollektoroverflaten sammen med de lasersveisende kopperrørmeanderne.

For flate tak monteres kollektorene på stativer for optimal vinkling mot solen.

For utenpåliggende montasje monteres kollektorene over taktekkingen.Ved innfelt montasje monteres kollektorene innfelt som en del av taktekkingen.