Menu

Neuberger bygningsautomatikk: gjør bygg intelligente.

Neuberger automatiserer både enkeltrom og komplekse bolig- og forretningsbygg. Sikkerhetsrelevante anlegg som slusesystemer i pharmaindustrien arbeider sikkert og pålitelig takket være teknikk fra Neuberger.

Fordi fleksibilitet er en av de viktigste punktene i moderne bygningsautomatikk har Neuberger utviklet ProGrafNT, et system som kun bruker åpne bussystemer. Systemutvidelser av en hver art er ikke noe uløselig problem. Forskjellige snittsteder som LON, Modbus, eBUS, M-Bus, KNX, den åpne kommunikasjonen over BACnet IP og datautveksling med eksterne databanker er noen eksempler på den høye fleksibilitetsgraden.

For god oversikt og protokollering går Neuberger et skritt foran: Alle anlegg og data kan grafisk bearbeides, videregis og brukerspesifisert arkiveres.

Systemutvidelser med fjernbetjening og service via modem eller integrert i en Webserver er mulig samt statusmelding pr. e-post, faks, mobiltelefon eller pager.