Menu

Bygningsautomatikk

Sikkerhet og nettverk er uadskillelige begreper forbundet med bygningsautomatikk og spesielt for systemene til firma Neuberger Gebäudeautomation GmbH tilhørende Weishaupt-gruppen.

Med Neuberger utvides Weishaupt høye sikkerhets- og effektivitetskrav for komplette bygg enten det gjelder boligkomplekser, industrielle produksjonsbedrifter eller offenlige bygg. Overordnede overvåkings og styringssystemer håndterer lys, ventilasjon, varme, solavskjerming osv. og bidrar til at energi og penger spares.

Neuberger nettverkssystemer danner en intelligent automatisering av anlegg som kan styres og overvåkes fra et sentralt sted. Her spiller ikke bare en energiteknisk forbedring en økonomisk og økologisk viktig rolle, men også sikkerhetstekniske aspekter såvel som sikring av den løpende drift og beskyttelse mot uvedkommendes tilgang og inngripen er like viktig.

Med Neubergers bygningsautomatikk kan alle aspekter sammenfattes, planlegges og utføres av ett firma med etterfølgende service.

 

Loading…
  • 0
  • 1