Menu

Multiflam®-prinsippet: Emisjonsreduksjon er standard.

Multiflam®-prinsippet: Emisjonsreduksjon er standard.

Med markedsføringen av multiflam®-teknologien i 1998 forbløffet Weishaupt bransjen med lavere emisjonsverdier enn hva man hadde hatt til da.

Weishaupt oppnådde med den patenterte brenn- stoff-luftblandedelen nitrogenoksyd- emisjoner (NOx) for mellomstore og store brennere tilsvarende som for lav NOx kompaktbrennere. Med verdier mindre enn 120 mg/kWh for olje og 80 mg/kWh for gass, avhengig av brennkammergeometrien, setter Weishaupt målestokken.

multiflam®-brennerne tilfredsstiller dermed de på verdensbasis strengeste utslippsbestemmelser og er de ledende industribrennerne i Sveits. Kjernestykket i multiflam®-teknologien er den spesielle kontruksjonen av brenn- stoff-luftblandedelen. Brennstoffet opp- deles og energien frisettes i primær- og sekundærflammen mye mer effektivt enn tidligere. Dette skjer ved resirkulasjon av forbrenningsblandingen direkte i brenn- stoff-luftblandedelen.

Denne teknikken brukes for forskjellige brennertyper og kapasiteter. Fra Weishaupt monarch® brenner WM 10 til industribrenner WK 80, sørger multi- flam®-teknologien for eksemplarisk lave emisjoner.