Menu

Brennere

I årtier har Weishaupt-brennere stått for en sikker, sparsom og pålitelig utnyttelse av flytende og gassformige brennstoffer.

Med et stort kapasitetsområde fra noen få kilowatt til flertallige megawatt er Weishaupts-brennere i bruk på svært forskjellige steder.

Med den kontinuerlige videreutviklingen i egen forsknings- og utviklingsavdeling settes nye mål. Den skadestoffreduserte forbrenningen ved hjelp av multiflam®- teknologien eller de digitale fyringsautomatene er bare to av mange eksempler på Weishaupts innovasjonskraft og den kvaliteten som forbindes med Weishaupts produkter.

Alle brennere blir produsert på hovedanlegget i Schwendi. Det moderne produksjonsanlegget er ikke bare et utstillingsobjekt for sikkerhet, presisjon og orden, men muliggjør en hurtig reaksjon og montering av alle individuelt produserte mellomstore og store brennere.

Andelen av egenproduserte deler er høy med svært høye kvalitetskrav og muliggjør også spesialutførelser produsert med korte leveringstider.

 

Brennertype W: Millionstalls ganger foretrukket.

Suksessen til Weishaupts kompaktbrenner type W er et resultat av kompromissløs kvalitet og kundeorientering. Millioner av installerte W-brennere bidrar til pålitelig, sikker og sparsom drift i varmeanlegg og prosesstekniske anlegg.

Les mer