Menu

Bruksområder

  Avfallshåndtering   - Søppelforbrenning
- Forbrenning av skadelige stoffer
- Destruksjon av dyrekadavere
- Prosessluft- og dokumentforbrenning
- Tennbrenner
  Kjemisk industri   Fremstilling av forskjellige kjemiske produkter vedhjelp av:

Fordamping, destillasjon, forvarming, oppvarming, tørking, spalting, kjemisk reaksjon, gassfremstilling, dampfremstilling, varmeveksling, ekstraksjon, vasking
  Trebearbeidingsindustri   - Tre- og finértørking
- Sponplateproduksjon
- Flisfyring
- Trekulltørking
- Limkoker
  Landbruk   - Korn-, gress-, grønnsak,- frukt- og grøntfórtørking
- Flate-, rør- og foliedamping
- Konservering
- Maisdestillasjon
- Sterilisering
- Koke og fordampe
  Lærindustri   - Hengetørker
- Valsetørker
- Varmtvann- og dampkjel
- Ekstraktsjonsapparat for storfe
  Metallindustri   - Smelteovner (Alu)
- Avfettingsanlegg
- Presser
- Forsinke, galvanisere, emaljere 
- Vaske og rengjøre
- Lakktørke
- Beskyttelsesgass
  Næringsmiddelindustri   - Fritteringsanlegg
- Kammer-, forstøving- og spraytørke
- Bakerovner
- Dampkjeler
- Destillasjonsapparater
- Brygge- eller kokepanner
- Røstemaskiner (f. eks. kaffebrenner)
  Papir- og folieindustri   - Forbruksdamp
- Papirfremstilling (koker)
- Krympefolie
  Stein og jord   - Tørking av sand, granulat etc.
- Teglverk
- Kjeramikkindustri
- Glassindustri
- Byggtørker
  Tekstilindustri   - Vev- og garntørker
- Farve, bleke, tilføre, rengjøre, stryke
  Transport   - Jernbane: Vogn-, sporveksel- og stillverkoppvarming
- Skipsfart: Damp til produksjon, varmtvann, oppvarming,     tankvarme
- Boreplatformoppvarming
- Luftfart: Start/landingsbaneoppvarming
  Varmeproduksjon   - Alle typer bolighus
- Forsyning til offentlig-, industri- og næringsbygg 
- Fjern- og nærvarmesentraler